Carrutxa i festes.org us proposen un cicle d’activitats a l’entorn de les festes populars d'un país amb una cultura llunyana en la geografia i en la forma de veure el món: el Nepal.

Certament, conèixer les festes dels altres té l’actractiu d’apropar-se a allò que és diferent i exòtic. Paisatges i colors, rostres i indumentàries, músiques i creences que poc semblen tenir a veure amb les celebracions de la nostra cultura d’arrels mediterrànies, ben inserida dins d’aquest occident globalitzador que proposa, o imposa, les seves pautes de comportament i les seves, nostres, formes de vida.

Més enllà de l’exotisme, però, observar les celebracions d’altres cultures ens empeny a reflexionar d’una altra manera sobre les nostres pròpies festes: les coincidències –sorprenents i, de vegades, inquietants– i les diferències que hi ha. Però, sobretot, en la necessitat de la festa –aquí i allà– o la manera en que els altres reaccionen quan ens introduïm en el seu món.


Els materials que presentem en aquest cicle d’activitats s’han obtingut a partir d’un treball de documentació de més d’un any i un estudi de camp realitzat durant sis mesos. Se centra en algunes de les celebracions festives que tenen lloc a la vall de Kathmandú i a les valls muntanyenques del Solo Khumbu i del Mustang.


->