NOTICIES

NOTICIES
Catalunya
País Valencià
Illes Balears
Franja de Ponent
Catalunya Nord

CALENDARI

CALENDARI
Festes Hivern
Festes Primavera
Festes Estiu
Festes Tardor
Festes Tot l'any

ECOSISTEMA

ECOSISTEMA
Protagonistes
Proveïdors
Institucions
Cultura popular
Autors

MEDIATECA

MEDIATECA
Llibres
Audio / CD
Vídeo / DVD
Articles
Revistes

ALTRES CULTURES

ALTRES CULTURES
Festes del món
Etnografia Comparada
Nouvingudes
Webs temàtics

PROPOSTES

PROPOSTES
Monogràfics
Exposicions
Recerques

PARTICIPAR

PARTICIPA
Afegir un enllaç
Afegir una festa
Fer una donació
Subscripció

FESTES.ORG

FESTES.ORG
Què és
Qui som
Publicitat
Contacte
Español/English
Divendres, 27 de novembre de 2020 | Beat Ramon Llull    cerca       subscriu-te   
Notícies: CatalunyaConvocat el Concurs de Cartells de la Festa Major 2009 a Rubí
Informa: Àngel Miguel Castejón, Ajuntament de Rubí
Divendres, 17 d'abril de 2009 a les 13:36


Rubí (Vallès Occidental) - L’Ajuntament de Rubí ha convocat el Concurs de cartells per la pròxima Festa Major que se celebrarà els dies 26, 27, 28 i 29 de juny de 2009, al qual es poden presentar totes les persones majors de 18 anys, utilitzant la tècnica que considerin més adequada per a la seva realització, bé sigui pintura, il·lustració, fotografia, collage, etc.


El termini de lliurament de les propostes conclourà el pròxim dilluns 4 de maig a les 14 hores i el veredicte del jurat es donarà a conèixer el 8 de maig. El guanyador, escollit entre els finalistes, s’emportarà els 800 € amb què està dotat el concurs, sobre els quals es practicaran les retencions fiscals que corresponguin.

Els participants, que poden lliurar un màxim de dues obres, presentaran els seus treballs a qualsevol de les Oficines d’Atenció al Ciutadà (Oficina Centre, C/ Dr. Robert, 19, de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h i de 16 a 19 h i dissabtes de 9 a 13 h; Oficina de les Torres, Rambleta Joan Miró, s/n (davant l'edifici Rubí + D), de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h i de 16 a 19 h).


BASES DEL CONCURS DE CARTELLS DE FESTA MAJOR 2009

1- Presentació
1.1- L’Ajuntament de Rubí estableix el Concurs de Cartells de Festa Major 2009, que té per objecte seleccionar la imatge gràfica de la Festa Major de Sant Pere de 2009. A través d’aquesta festa fem reviure la història de la nostra ciutat i les nostres arrels, amb l’objectiu de fer créixer el sentiment de pertinença de la nostra ciutadania.
1.2- Poden presentar-se al concurs les persones físiques majors de 18 anys. Els treballs hauran de ser individuals.
1.3- El jurat seleccionarà, d’entre els finalistes, el millor treball original i inèdit que serà el guanyador.

2- Característiques tècniques dels treballs
2.1- El cartell s’ha de presentar muntat sobre suport cartró ploma i en sentit vertical. Les dimensions del format seran de 32 cm d’amplada x 62 cm de llargada.
2.2- Es pot utilitzar la tècnica que es consideri més adequada per a la seva realització (pintura, il•lustració, fotografia, collage, etc.), però ha de ser apta per a la reproducció mitjançant quadricromia.
2.3- En el cartell ha de figurar el text següent: Festa Major 2009 Rubí, 26, 27, 28 i 29 de juny
2.4- Cal reservar un espai centrat a la part inferior, de 16 cm d’amplada x 5 cm de llargada, per posar-hi el nom i logotip de l’Ajuntament de Rubí.

3- Criteris de valoració
Per a la valoració dels treballs presentats el jurat tindrà en compte, de forma prioritària, els criteris següents: la qualitat tècnica, la qualitat artística, l’impacte visual, la temàtica i la relació amb la ciutat de Rubí, la creativitat i l’originalitat.

4- Inscripció
4.1- Cada participant pot presentar un màxim de dues obres originals.
4.2- Les obres no han de portar cap nom ni signatura i han d‘estar identificades mitjançant un lema que ha de figurar al darrere del cartell. A cada obra s’ha d’adjuntar un sobre tancat que ha de dur el mateix lema identificatiu. A l’interior del sobre s’ha d’introduir un escrit on es farà constar nom, cognoms, DNI, edat, adreça i telèfon de l’autor.
4.3- Els treballs s’han de presentar a qualsevol de les Oficines d’Atenció al Ciutadà següents:

Oficina d'Atenció al Ciutadà: Oficina Centre
C/ Dr. Robert, 19.
Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h i de 16 a 19 h, dissabtes de 9 a 13 h

Oficina d'Atenció al Ciutadà: Oficina de les Torres
Rambleta Joan Miró, s/n (davant l'edifici de Rubí Desenvolupament)
Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h i de 16 a 19 h

5- Termini de la convocatòria
El termini per a la presentació de candidatures és des de l’aprovació d’aquestes bases i fins a les 14 h del 4 de maig de 2009.

6- Jurat i veredicte
6.1- El jurat estarà presidit per la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Rubí i constituït per professionals del món del disseny i per membres de l’Ajuntament de Rubí. Estarà assistit pel secretari de la Corporació o la persona en qui delegui.
6.2- El jurat seleccionarà el nombre de finalistes que consideri oportú i, d’entre ells, el cartell guanyador.
6.3- El veredicte del jurat es farà públic el dia 8 de maig de 2009, mitjançant un anunci en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Rubí.
6.4- El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs, com també de resoldre qualsevol imprevist. Es declararà desert el concurs quan no s’hagi seleccionat cap treball finalista.
6.5- La participació en el concurs comporta el ple reconeixement i acceptació del veredicte del jurat i el seu caràcter d’inapel•lable.

7- Característiques del premi
El premi s’atorgarà al treball guanyador escollit entre els finalistes i consistirà en la suma de 800,00 €, sobre els quals es practicaran les retencions fiscals que corresponguin.

8- Propietat dels treballs finalistes
8.1- La propietat intel•lectual dels treballs finalistes correspondrà als seus autors.
8.2- Això no obstant, la selecció com a finalista comportarà sobre el treball la cessió exclusiva i gratuïta, en favor de l'Ajuntament de Rubí, de tots els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació per qualsevol modalitat, mitjà o format, inclosos els audiovisuals, els informàtics, els multimèdia i els telemàtics. L'Ajuntament de Rubí podrà exercir els seus drets lliurement, sense limitacions de tipus temporal o territorial, ni de cap altre, sense que en cap cas sigui necessària l'autorització de l'autor, el qual no tindrà dret a cap tipus de remuneració, percepció, participació, compensació ni indemnització per raó d'aquell exercici ni de la cessió de drets. A tall d'exemple, l'Ajuntament de Rubí podrà fer exposicions del treball, ja sigui en espais de titularitat pública, municipal o no, o privada. També podrà reproduir-lo en un mitjà o format que en permeti la seva comunicació pública (publicacions, pòsters, fullets, tríptics, audiovisuals, etc.), obtenir-ne tantes còpies com desitgi i distribuir-les entre administracions, institucions i particulars amb l’objecte de difondre'l i de donar-lo a conèixer. Queda autoritzat expressament l'Ajuntament de Rubí per divulgar el treball en la forma i pels mitjans que consideri més adients. L'Ajuntament de Rubí podrà exercir els seus drets sobre un fragment o part del treball, llevat que això en desvirtuï la finalitat, l’objectiu o la naturalesa. Totes les anteriors actuacions les podrà portar a cap l'Ajuntament de Rubí directament o en col•laboració amb altres administracions, organismes o institucions públiques o privades, i particulars, sense que calgui l'autorització de l'autor.
8.3- Per poder exercir aquests drets, abans del 15 de maig de 2009, l’autor ha de lliurar a l’Ajuntament de Rubí el treball finalista en suport digital, en format d’arxiu Freehand, Illustrator o Indesign.

9- Exposició temporal i devolució dels treballs
9.1- Tots els treballs finalistes i una selecció feta pel jurat dels millors treballs no finalistes s’exposaran temporalment a l’Oficina d’Informació de Festa Major, en el marc de la celebració de la Festa Major de Sant Pere.
9.2- Els cartells no seleccionats per a l’exposició romandran al Servei de Cultura de l’Ajuntament de Rubí, a disposició dels interessats, durant el termini de 30 dies naturals següents a la data de publicació del veredicte del jurat. Un cop transcorregut aquest termini, si no han estat retirats, l’Ajuntament de Rubí podrà procedir a la seva destrucció, sense que això origini dret a cap tipus d'indemnització o compensació.
9.3- Els cartells exposats, llevat del guanyador, quedaran sotmesos al règim que preveu la base anterior, per bé que el termini de 30 dies naturals es comptarà des de la fi de l’exposició.

10- Obligacions dels participants
10.1- La participació en el concurs comporta l’acceptació plena d’aquestes bases.
10.2- L’incompliment per part dels finalistes de les obligacions resultants d’aquestes bases donarà lloc a la cancel•lació de les obligacions assumides per l’Ajuntament de Rubí i a més, en el cas del guanyador, del pagament del premi. No obstant això, es mantindrà vigent la cessió dels drets en els termes que queden exposats.

11- Informació i consulta de les bases

Ajuntament de Rubí. Servei de Cultura.
C/ General Prim, 33-35, 2n pis. 08191 – Rubí.
Telèfon: 93 588 70 77 (Sra. Begoña Calabrés)
Consulta de les bases: www.rubi.cat

Més informació: http://www.rubi.cat

    Més notícies
   imprimir compartir:   Facebook  google buzz  Twitter   

Festes.org Associació Cultural Rebombori Digital Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura Botarga Produccions S.L
peu
A Internet des del 03-1999 versió 4.2 estrenada el 02-2011
Estem en construcció permanent - Actualitzacions RSS RSS
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons
Crèdits del web · Avís legal · Política de privadesa · Ús de galetes · Contacte
© 1999-2020 festes.org