NOTICIES

NOTICIES
Catalunya
País Valencià
Illes Balears
Franja de Ponent
Catalunya Nord

CALENDARI

CALENDARI
Festes Hivern
Festes Primavera
Festes Estiu
Festes Tardor
Festes Tot l'any

ECOSISTEMA

ECOSISTEMA
Protagonistes
Proveïdors
Institucions
Cultura popular
Autors

MEDIATECA

MEDIATECA
Llibres
Audio / CD
Vídeo / DVD
Articles
Revistes

ALTRES CULTURES

ALTRES CULTURES
Festes del món
Etnografia Comparada
Nouvingudes
Webs temàtics

PROPOSTES

PROPOSTES
Monogràfics
Exposicions
Recerques

PARTICIPAR

PARTICIPA
Afegir un enllaç
Afegir una festa
Fer una donació
Subscripció

FESTES.ORG

FESTES.ORG
Què és
Qui som
Publicitat
Contacte
Español/English
Dilluns, 11 de desembre de 2023 | Damas    cerca       subscriu-te   
Notícies: CatalunyaLa Generalitat recomana inspeccions veterinàries als correbous
Informa: Anònim, Tinetdigital.org
Dijous, 30 de juny de 2005 a les 18:15


Tortosa (Terres de l'Ebre) - El Govern de la Generalitat ha elaborat un seguit de recomanacions per a la celebració d'espectacles amb la participació de bous, una festa tradicional i habitual sobretot a les Terres de l'Ebre. Entre aquests consells hi ha el de realitzar controls veterinaris abans i després dels espectacles dels bous embolats i capllaçats per comprovar que no han patit lesions.


El govern català ha recollit una sèrie de recomanacions i bones pràctiques, perquè se segueixin en les festes tradicionals amb bous sense mort de l'animal, en les dates i localitats on tradicionalment se celebren, per tal de garantir un òptim i uniforme desenvolupament de l'espectacle. La Generalitat recorda que la normativa vigent i de legal compliment, per la qual es regulen aquests espectacles, és la Resolució de 12 de maig de 1989, sobre espectacles i festes tradicionals amb bous (correbous) i la mateixa Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, i que en tot allò que no estigui regulat, s'aplica la normativa estatal en aquesta matèria.

Tota aquesta normativa és d'inexcusable compliment, i per tant, els elements que ara s'han introduït són recomanacions sense conseqüència legal, però que consideren que permetran un millor desenvolupament d'aquest espectacle, com a pas previ per a una futura normalització.

Controls veterinaris abans i després de l'espectacle

Segons aquestes recomanacions elaborades pel govern català, el reconeixement dels animals es realitza mitjançant una inspecció obligatòria anterior a l'espectacle. Es diu, a més, que caldria complementar-la mitjançant una inspecció que es recomana, tot i no ser prevista legalment, al final de l'espectacle, en un acta que  constataria el fet que durant l'espectacle el bou no ha sofert cap tipus de lesió. El veterinari designat aixecarà una acta prèvia a l'espectacle, en què identificarà i inspeccionarà els animals, declarant no útils per a l'espectacle aquells animals que no compleixin les garanties legals.

En les modalitats de "bou embolat" i de "bou capllaçat" serà convenient que el veterinari designat aixequi acta final de reconeixement dels animals, en la qual declari si algun animal ha sofert una lesió traumàtica o manifesta un signe de comportament patològic visible.

Les festes tradicionals amb bous, també conegudes com a correbous, són aquells espectacles en què popularment, es deixen anar, s'exhibeixen, porten, corren o toregen bous sense que hi hagi mort de l'animal i que adopten, tradicionalment a les Terres de l'Ebre les següents modalitats: bous a la plaça, bous al carrer, bou embolat, bou capllaçat i les exhibicions d'habilitats.

Autorització

L'autorització per poder realitzar una festa tradicional amb bous, s'ha de sol·licitar d'acord amb el que disposa la Resolució de 12 de maig del 1989, sobre espectacles i festes tradicionals amb bous. Aquesta Resolució enumera els requisits i documents que són necessaris per autoritzar aquest espectacle i per tant d'obligat compliment. No obstant, amb l'objectiu d'unificar criteris i establir millors garanties, la Generalitat recomana que aquesta documentació es presenti i complementi de la següent manera:

- Que sigui l'ajuntament de cada municipi on es realitzen els bous, el que presenti la sol·licitud, com a organitzador, essent peticionari l'alcalde del municipi corresponent o el president de l'entitat municipal descentralitzada, si s'escau.
- Aportar un compromís escrit de l'organitzador, en què es faci constar que els animals no seran maltractats en el transcurs d'aquest espectacle i que l'organitzador adoptarà mesures preventives per tal d'evitar qualsevol tipus de maltractaments.
- Quant a les assegurances, per tal d'adaptar la seva cobertura a la realitat actual, seria bo ampliar aquesta cobertura per sobre del que preveu la normativa. La modificació que es proposa és la següent: assegurança d'accidents, que cobreixi a participants –inclosos els membres de la comissió de bous i l'expert taurí–.
1.- Assistència sanitària il·limitada per cobrir totes les despeses sanitàries als participants.
2.- Mort: 12.000 euros.
3.- Invalidesa permanent, absoluta i parcial: 24.0000 euros
Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, per danys produïts a tercers, no participants, amb un capital mínim assegurat de: 150.000 euros per sinistre, 60.000 euros per víctima, 60.000 euros per dany material.
- Quant al certificat emès per les autoritats competents del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca hauria de fer referència a la inscripció de la ramaderia en el Registre d'Explotacions Ramaderes i fer constar, tanmateix, que la ramaderia està lliure de malalties del sanejament obligatori. Aquest certificat seria convenient que es realitzés en els 12 mesos abans de l'espectacle en què participen els animals.

A més, s'hauria d'aportar un certificat que acredités el registre de la ramaderia en el "Libro Genealógico de la Raza Bovina de Lídia", el qual hauria de ser expedit en els 12 mesos anteriors a la realització de l'espectacle en què participen els animals. Pel que fa a la comissió local, formada per afeccionats qualificats, caldria nomenar un mínim de cinc afeccionats i identificar-los amb el nom, cognoms i DNI a l'escrit que aporta l'organitzador de l'espectacle. Per tal de garantir l'assistència veterinària als animals, el propietari d'aquests hauria de justificar que té contractat un veterinari clínic, per tal d'atendre els animals amb la urgència necessària. Aquest veterinari no caldria que estigués present durant l'espectacle i sols es requeriria la seva assistència en cas que existeixin circumstàncies que ho facin necessari.

Millora de les condicions de seguretat

Per tal de garantir la seguretat dels participants en l'espectacle, com la feina dels veterinaris, ramaders, personals mèdic i altres, la Generalitat proposa introduir uns elements de construcció similars en totes les places que reuneixen les garanties suficients per evitar així perills innecessaris. A aquest efecte es recomana:

-Les places i barreres: el tancament del recinte disposarà d'una porta de fàcil accés per ambulàncies i serveis sanitaris. La construcció i demés elements constructius de les places i barreres, així com els materials utilitzats, hauran de disposar-se i estructurar-se de manera que no existeixi perill de lesió o dany per a les persones i els animals.

-Els corrals: s'habilitaran com a mínim dos corrals, que disposaran d'un accés a fi de garantir la necessària mobilitat i condicions de seguretat, tant del ramader al triar els animals com del veterinari alhora de fer els reconeixements. Els corrals també disposaran d'il·luminació adequada quan sigui necessari.
Els corrals, a més d'haver de reunir les condicions necessàries per assegurar el repòs i el benestar dels animals, també han de disposar de subministrament d'aigua per poder-los refrescar, així com disposar de les necessàries condicions d'higiene i desinfecció.

Característiques dels bous

Pel que fa als animals que intervenen en l'espectacle, la normativa estatal (Real Decret 145/1996, de 2 de febrer, d'espectacles taurins), d'aplicació supletòria a Catalunya, introdueix uns elements d'obligatori compliment que es poden concretar en el següent: Els animals que intervenen en l'espectacle han de portar clarament despuntades les banyes si
tenen més de dos anys. Els que siguin menors de dos anys, sols els serà exigible quan impliquin un greu risc per a les persones.

Altres recomanacions

- No permetre la participació en l'espectacle de persones que mostrin falta de condicions físiques o psíquiques per a participar-hi, així com les que mostrin estat d'embriaguesa o intoxicació per drogues.
- Impedir l'ús de pals, punxes, descàrregues elèctriques innecessàries o elements similars contra els animals, així com el llançament d'objectes, o qualsevol altra pràctica que suposi un maltractament de l'animal.
- No utilitzar un animal, per participar en un espectacle taurí, si no han transcorregut un mínim de 24 hores des de la seva darrera intervenció en qualsevol de les modalitats previstes a l'article 4.
- No permetre la celebració de modalitats que no siguin tradicionals, així com d'aquelles que suposin un maltractament de l'animal. Impedir la combinació de dues modalitats en
un mateix animal atès que poden ser susceptibles de produir un maltractament.
- No permetre la participació dels menors de 14 anys, tot i que poden acudir com a espectadors.

Tortosa / DTG Terres de l'Ebre / Generalitat
30-06-2005 / 10:13
   
 

Més informació: http://www.tinetdigital.org

    Més notícies
   imprimir compartir:   Facebook  google buzz  Twitter   

Festes.org Associació Cultural Rebombori Digital Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura Botarga Produccions S.L
peu
A Internet des del 03-1999 versió 4.2 estrenada el 02-2011
Estem en construcció permanent - Actualitzacions RSS RSS
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons
Crèdits del web · Avís legal · Política de privadesa · Ús de galetes · Contacte
© 1999-2023 festes.org