NOTICIES

NOTICIES
Catalunya
País Valencià
Illes Balears
Franja de Ponent
Catalunya Nord

CALENDARI

CALENDARI
Festes Hivern
Festes Primavera
Festes Estiu
Festes Tardor
Festes Tot l'any

ECOSISTEMA

ECOSISTEMA
Protagonistes
Proveïdors
Institucions
Cultura popular
Autors

MEDIATECA

MEDIATECA
Llibres
Audio / CD
Vídeo / DVD
Articles
Revistes

ALTRES CULTURES

ALTRES CULTURES
Festes del món
Etnografia Comparada
Nouvingudes
Webs temàtics

PROPOSTES

PROPOSTES
Monogràfics
Exposicions
Recerques

PARTICIPAR

PARTICIPA
Afegir un enllaç
Afegir una festa
Fer una donació
Subscripció

FESTES.ORG

FESTES.ORG
Què és
Qui som
Publicitat
Contacte
Español/English
Diumenge, 29 de març de 2020 | Segon    cerca       subscriu-te   

Noticies: Catalunya


L’ENS convoca la 1a Beca d’Estudi de l’Associacionisme Cultural Català
Informa: Joan-Ramon Gordo i Montraveta, Ens de l’Associacionisme Cultural Català
Dimecres, 3 d'abril de 2013 a les 12:53


Barcelona (el Barcelonès) - L’ENS ha obert la convocatòria a la 1a edició de la Beca d’Estudi de l’Associacionisme Cultural Català amb l’objectiu de reconèixer el millor projecte d’estudi sobre l’associacionisme cultural català, les seves pràctiques i els seus valors, “entès des d’una perspectiva àmplia i transversal, amb voluntat de divulgació i de contribuir al pensament associatiu”.


CONVOCATÒRIA DE LA PRIMERA BECA D’ESTUDI DE L’ASSOCIACIONISME CULTURAL CATALÀ
Termini: 31 de maig de 2013
Dotació: 6.000,00 €

L’ENS de l’Associacionisme Cultural (ENS) impulsa, gestiona i convoca la Beca d’Estudis de l’Associacionisme Cultural d’acord amb les bases següents.

BASES

Es convoca una beca per a la convocatòria de 2013 al millor projecte  d’estudi sobre l’associacionisme cultural català, les seves pràctiques i els seus valors, entès des d’una perspectiva àmplia i transversal, amb voluntat de divulgació i de contribuir al pensament associatiu. En aquest sentit, l’estudi, novedós i inèdit, podrà tenir un caràcter històric, sociològic, etnogràfic, antropològic, d’assaig, etc., i una extensió mínima de 200.000 caràcters amb espais.

Dotació
La beca està dotada amb 6.000,00 € (subjectes a les retencions tributàries corresponents). Aquest import es farà efectiu en tres lliuraments de 2.000,00 € cadascun. El primer s’abonarà en el moment de l’adjudicació de la beca. El segon, al cap de tres mesos, sempre que el jurat doni el seu vistiplau a l’estat de l’estudi. Ambdós abonaments es faran en concepte de pagaments a compte. El tercer i últim pagament es farà efectiu en el moment del lliurament del treball complet, amb el ben entès que aquest hagi estat acceptat pel jurat, que n’haurà determinat la qualitat.

Qui pot optar a la beca
Podran optar a les Beques d’Estudis de l’Associacionisme Cultural Català les persones investigadores que, individualment o en equip, presentin un projecte d’estudi d’acord amb aquestes bases.

Terminis
La presentació de propostes acaba el dia 31 de maig de 2013.

Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’ENS, a través del seu portal (www.ens.cat, a l’apartat titulat Beca, clicar formulari de petició (http://www.ens.cat/beca.php)  Es poden adjuntar documents .doc, .pdf o .ppt. El sistema, però, no admet fitxers en format .zip ni més grans de 6 MB. En el cas de projectes col·lectius, caldrà adjuntar també els currículums de la resta de membres de l’equip i indicar el nom de la persona que en serà responsable, la qual els representarà a tots els efectes.

Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, la secretaria del jurat podrà demanar a l’organització que requereixi per escrit que s’esmeni o que es completi en un termini de deu dies hàbils. La nova documentació també s’haurà de presentar a l’ENS. En cas que el sol·licitant no esmenés les deficiències en el període indicat, s’entendrà que renuncia a la sol·licitud.

El jurat
El jurat és nomenat per l’organització i està format per persones vinculades a l’associacionisme cultural i al món universitari en l’àmbit de les ciències socials. Els membres per a la convocatòria de 2013 són els següents: Jaume Ayats, Pere Baltà, Andreu Caralt, Antoni Carné, Miquel-Àngel Essomba, Josep Fornés, Josep Santesmases, Jaume Sobrevals, Joan Manuel Tresseras i Milagros Vallès.

El jurat té les funcions i potestats següents: avaluar les propostes arribades d’acord amb les bases i la convocatòria; demanar, si ho considera convenient, la col·laboració d’experts o d’institucions per tal de valorar els projectes presentats; emetre un veredicte inapel·lable i autoritzar el primer pagament de la beca; declarar deserta la convocatòria; fer el seguiment de l’elaboració del treball i, si escau, autoritzar el segon pagament; avaluar el resultat final del treball i, si escau, autoritzar el tercer pagament.

El jurat és competent per resoldre qualsevol eventualitat, referent a l’atorgament de la beca i la seva interpretació, no regulada expressament en aquestes bases.

Supervisió del treball seleccionat
Un cop atorgada la beca, el jurat supervisarà el treball seleccionat i, si escau, nomenarà una persona tutora perquè assessori la persona o l’equip que l’elabora i perquè informi l’organització sobre el procés d’execució.

Als tres mesos de la concessió de la beca, la persona o l’equip exposarà al jurat l’evolució de la seva investigació. El jurat estarà capacitat per fer les consideracions que consideri oportunes i, si escau, fins i tot revocar la beca.

Revocació de la beca
El jurat podrà revocar la beca si l’estudi no s’executa en el termini o en la forma convingudes, si el desenvolupament del treball no és prou satisfactori o si el treball resultant no reuneix els requisits de qualitat exigibles.

La revocació anticipada de la beca implicarà la cancel·lació dels pagaments ulteriors que estiguin pendents. Així mateix, l’incompliment de les obligacions assumides per part de la persona beneficiària dóna dret a l’ENS a requerir el reintegrament dels imports abonats.
Si la persona beneficiària de la beca vol renunciar-hi durant el període de realització del treball, haurà de comunicar-ho per escrit a l’organització. La renúncia implicarà l’obligació de reintegrar els imports de la beca ja rebuts.

En cas de renúncia, l’entitat organitzadora podrà demanar al jurat que adjudiqui la beca a una altra de les persones sol·licitants, i en el seu cas podrà allargar el termini de lliurament del treball.

Lliurament del treball
El termini per a la realització de l’estudi becat serà de deu mesos a partir de la data de concessió. Ateses les directrius del treball i la feina feta, el jurat podrà prorrogar trenta dies naturals la data de lliurament.

La persona beneficiària de la beca haurà de lliurar a l’ENS tres exemplars impresos del treball d’investigació acabat, acompanyats d’una còpia en CD o llapis òptic en format PDF i tota la documentació gràfica recollida durant la investigació.

La persona beneficiària garantirà a l’ENS que té l’autorització corresponent per a la reproducció de les imatges de les persones que puguin aparèixer al treball, així com els drets de les obres preexistents que s’usin per realitzar-lo. També garantirà que té cedits amb caràcter no exclusiu de les persones que hagin pogut col·laborar en la realització del treball, els drets de reproducció, distribució i comunicació pública d’aquesta col·laboració.

Propietat del treball
Els drets morals d’autoria derivats de la propietat intel·lectual del treball dut a terme mitjançant la beca atorgada correspondran a la persona o l’equip que l’haurà realitzat.

Els drets d’explotació derivats de la propietat intel·lectual del treball dut a terme mitjançant la beca i, en especial, els drets de reproducció, distribució i comunicació pública del treball complet o resumit, en forma de llibre, en forma d’opuscle, en suport digital o en qualsevol altre suport, en llengua catalana o qualsevol altra i per a l’àmbit territorial mundial, correspondran a l’ENS, inclòs també el dret de cessió a tercers dels drets d’explotació del treball becat. Aquests drets s’entenen ja remunerats amb l’import de la beca.

La persona o l’equip que haurà realitzat el treball es comprometrà, si així ho requereix l’ENS, a adequar-lo per publicar-lo i supervisar-lo sense gratificacions complementàries.

Tanmateix, si transcorregut el termini màxim de dos anys des del lliurament del treball a l’organització, aquesta encara no l’ha publicat ni n’ha iniciat el procés de publicació, la persona o l’equip que l’ha realitzat, prèvia sol·licitud, el podrà publicar pel seu compte. En aquest cas, farà constar que el treball ha estat elaborat gràcies a la beca atorgada per l’ENS i n’hi lliurarà cinc exemplars.

En cap cas la persona o l’equip que ha realitzat el treball becat pot reclamar a l’organització compensació o retribució per a l’explotació comercial de l’obra que puguin fer-ne l’ENS o tercers amb qui aquest hagi contractat.

Difusió del treball
L’ENS editarà el treball i en publicarà com a mínim 500 exemplars. En lliurarà cinc a l’autor/a. Al cap d’un any de publicat el treball, l’organització el difondrà en PDF mitjançant la seva pàgina web.

Condicions i incompatibilitats
L’obtenció de la beca no condiciona el fet que la persona o l’equip pugui beneficiar-se d’altres ajuts sempre que no entrin en contradicció amb aquestes bases i no impliquin cap obligació per a l’organització. En tot cas sempre prevaldrà allò que diuen les presents bases sobre la propietat intel·lectual i la difusió del treball.
La concessió de la beca no implicarà cap tipus de relació laboral entre la persona becada i l’ENS.

Protecció de dades
Les dades de caràcter personal facilitades per les persones sol·licitants i recollides en els documents indicats en aquestes bases seran incorporades en fitxers titularitat de l’ENS al seu domicili social de la plaça de Víctor Balaguer, 5, 5è, 08003 Barcelona, amb l’objecte de ser tractades per a les finalitats pròpies per a les quals han estat sol·licitades i per mantenir informades les persones sol·licitants sobre les activitats de l’entitat.
Les persones sol·licitants podran exercir, en els termes previstos a la Llei orgànica de protecció de dades, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, de manera gratuïta, dirigint una comunicació per escrit a l’ENS.

Acceptació de les bases
El fet de concórrer a la convocatòria pressuposa el coneixement d’aquestes bases i en compromet l’acceptació.

Clàusula final
Tot allò no contemplat en les presents bases serà responsabilitat d’interpretació de l’organització.

Link al formulari de petició: http://www.ens.cat/beca.php

Ens de l’Associacionisme Cultural Català
Pl. de Víctor Balaguer, 5, 6è,
08003 Barcelona, el Barcelonès
Tel.: (34) 93 269 10 42
www.ens.cat
estudis@ens.catMés informació: http://www.ens.cat

    Més notícies
   imprimir compartir:   Facebook  google buzz  Twitter   

Festes.org Associació Cultural Rebombori Digital Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura Botarga Produccions S.L
peu
A Internet des del 03-1999 versió 4.2 estrenada el 02-2011
Estem en construcció permanent - Actualitzacions RSS RSS
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons
Crèdits del web · Avís legal · Política de privadesa · Ús de galetes · Contacte
© 1999-2020 festes.org